Ing. Soňa Danajová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa, trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka gymnastiky pre všetkých, všestrannej pohybovej prípravy detí a mládež, licencia SGF

Mobil: 0908 645 825

Email: danajova@gafzilina.sk

 

Ing. Veronika Filová

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka gymnastiky pre všetkých, všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, licencia SGF

Mobil: 0903 224 822

Email: filova@gafzilina.sk

 

Dobroslava Lehotská

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa; trénerka fitness; trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, licencia SGF

Mobil: 0904 182 056

Email: lehotska@gafzilina.sk

 

Michaela Mahútová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky I.stupňa, trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil: 0908 552 168

Email: mahutova@gafzilina.sk

 

Mgr. Bibiána Plešivčáková

Tréner

tréner I. triedy športová gymnastika, licencia SGF, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých

Mobil:0911 280 970

Email: plesivcakova@gafzilina.sk

 

Karin Suchomelová

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: suchomelova@gafzilina.sk

 

Martina Vrabcová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa; trénerka cvičení rodičov s deťmi; trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: vrabcova@gafzilina.sk

 

Diana Wildova

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: wildova@gafzilina.sk

 

Lucia Zavadzanová

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: zavadzanova@gafzilina.sk

 

Ing. Martina Zachvejová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: zachvejova@gafzilina.sk

 

Mgr. Martin Argaláš

Tréner

tréner I. triedy športová gymnastika, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: argalas@gafzilina.sk

Všetky tréningy sekcie gymnastiky pre všetkých budú dočasne zrušené do 22.03.2020 !

Vážení členovia,
po porade s vedením občianskeho združenia Gymnastika a fitness Žilina, a v nadväznosti na preventívne opatrenia prijímané štátnymi orgánmi a inštitúciami, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že všetky tréningy sekcie gymnastiky pre všetkých budú dočasne zrušené do 22.03.2020. S účinnosťou od 09.03.2020 (t.j. dnes).
Tréningovú činnosť prerušujeme z dôvodu prevencie. Náhradné hodiny tréningov budú prebiehať po opätovnom obnovení tréningovej činnosti. V prípade ak táto alternatíva zákonným zástupcom nevyhovuje, prosím o doručenie písomného vyjadrenia na e-mail info@gafzilina.sk, radi sa Vám k predmetnej veci vyjadríme a prekonzultujeme náhradné hodiny.
Členovia sekcie športová gymnastika ženy, fitnes a športový tanec sa riadia pokynmi trénerov.
Zároveň týmto vyzývame všetkých zákonných zástupcov a členov k zodpovednému dodržiavaniu zásad prevencie pred nákazou. Prosím buďte svojím správaním zodpovední aj voči ostatným rodičom a deťom / rodinám.
Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Gymnastika a fitnes Žilina