Ing. Soňa Danajová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa, trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka gymnastiky pre všetkých, všestrannej pohybovej prípravy detí a mládež, licencia SGF

Mobil: 0911 059 009

Email: danajova@gafzilina.sk

 

Ing. Veronika Filová

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka gymnastiky pre všetkých, všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, licencia SGF

Mobil: 0903 224 822

Email: filova@gafzilina.sk

 

Michaela Mahútová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky I.stupňa, trénerka cvičení rodičov s deťmi, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil: 0908 552 168

Email: mahutova@gafzilina.sk

 

Lucia Zavadzanová

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: zavadzanova@gafzilina.sk

 

Mgr. Bibiána Plešivčáková

Tréner

tréner I. triedy športová gymnastika, licencia SGF, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých

Mobil:0911 280 970

Email: plesivcakova@gafzilina.sk

 

Karin Suchomelová

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: suchomelova@gafzilina.sk

Martina Vrabcová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa; trénerka cvičení rodičov s deťmi; trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: vrabcova@gafzilina.sk

 

Diana Wildova

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: wildova@gafzilina.sk

 

Ing. Martina Zachvejová

Tréner

trénerka športovej gymnastiky II.stupňa, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

 

Mgr. Dominika Vanáková

Tréner

tréner I. stupňa športovej gymnastiky, trénerka všestrannej pohybovej prípravy detí a mládeže, trénerka gymnastiky pre všetkých, licencia SGF

Mobil:0000 000 000

Email: vanakova@gafzilina.sk