Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
17:00 - 18:00
Prihláška GpV - verejnosť
deti od 4 do 6 r. (vrátane)
17:00
17:50
Prihláška GpV - verejnosť
mládež od 11 do 18 r. (vrátane)
17:00
17:50

Prihláška GpV - verejnosť
deti od 7 do 10 r. (vrátane)
17:00
17:50

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
17:00 - 18:00

Utorok

Štvrtok

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
17:00 - 18:00
Prihláška GpV - verejnosť
deti od 4 do 6 r. (vrátane)
17:00
17:50
Prihláška GpV - verejnosť
mládež od 11 do 18 r. (vrátane)
17:00
17:50
Prihláška GpV - verejnosť
deti od 7 do 10 r. (vrátane)
17:00
17:50

Pondelok

Utorok

Streda

No events available!