JUDr. MICHAELA Černáková

Rozhodkyňa

rozhodkyňa III. stupeň, medzinárodná rozhodkyňa v športovej gymnastike (SGF)

Mobil: 0000 000 000

Email: cernakova@gafzilina.sk

Ing. Veronika Filová

Rozhodkyňa

rozhodkyňa I. stupňa v športovej gymnastike (SGF)

Mobil: 0903 224 822

Email: filova@gafzilina.sk

Ing. Veronika Mišíková

Rozhodkyňa

rozhodkyňa II. stupeň v športovej gymnastike (SGF)

Mobil: 0000 000 000

Email: misikova@gafzilina.sk

Diana Wildová

Rozhodkyňa

rozhodkyňa I. stupňa v športovej gymnastike (SGF)

Mobil:0000 000 000

Email: wildova@gafzilina.sk

Lucia Zavadzanová

Rozhodkyňa

rozhodkyňa I. stupňa v športovej gymnastike (SGF)

Mobil:0000 000 000

Email: zavadzanova@gafzilina.sk

Ivana Juríková

Rozhodkyňa

rozhodkyňa I. stupňa v športovej gymnastike (SGF)

Mobil:0000 000 000

Email: jurikova@gafzilina.sk

Dobroslava Lehotská

Rozhodkyňa

rozhodkyňa I. stupeň vo fitness a kulturistike (SAFKST)

Mobil: 0904 182 056

Email: lehotska@gafzilina.sk