Prihláška

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, pondelok od 17.00 – 17.50 hod.

Vek:                      deti od 4 do 6 r. (1. kategória)

Miesto:                online + špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevkov na náklady športovej činnosti na obdobie 01.01.2021 až 30.06.2021 je stanovená nasledovne:

  • február – 18€ (online)
  • marec – 20€ (online)
  • apríl až jún – konkrétnu výšku príspevku oznámi tréner vždy vopred (na začiatku mesiaca) v závislosti od možností využitia telocvične pre COVID-19 obmedzenia; pri pokračovaní v online tréningoch zostane príspevok nezmenený.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci, okrem februára, kedy je splatnosť 8.2.2021. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy budú zamerané na prípravné spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov po návrate do telocvične.

*** Športovci, ktorí začnú pre aktuálnu epidemiologickú situáciu s tréningami online, budú v budúcnosti
pri obsadzovaní voľných kapacít v telocvični uprednostnení.

Kapacity sú obmedzené, preto prihlasovanie odporúčame zrealizovať čo najskôr!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, utorok od 17.00 – 17.50 hod.

Vek:                      deti od 7 do 10 r. (2. kategória)

Miesto:                online + špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevkov na náklady športovej činnosti na obdobie 01.01.2021 až 30.06.2021 je stanovená nasledovne:

  • február – 18€ (online)
  • marec – 20€ (online)
  • apríl až jún – konkrétnu výšku príspevku oznámi tréner vždy vopred (na začiatku mesiaca) v závislosti od možností využitia telocvične pre COVID-19 obmedzenia; pri pokračovaní v online tréningoch zostane príspevok nezmenený.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci, okrem februára, kedy je splatnosť 8.2.2021. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy budú zamerané na prípravné spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov po návrate do telocvične.

*** Športovci, ktorí začnú pre aktuálnu epidemiologickú situáciu s tréningami online, budú v budúcnosti
pri obsadzovaní voľných kapacít v telocvični uprednostnení.

Kapacity sú obmedzené, preto prihlasovanie odporúčame zrealizovať čo najskôr!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, streda od 17.00 – 17.50 hod.

Vek:                      mládež od 11 do 18 r. (3. kategória)

Miesto:                online + špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevkov na náklady športovej činnosti na obdobie 01.01.2021 až 30.06.2021 je stanovená nasledovne:

  • február – 18€ (online)
  • marec – 20€ (online)
  • apríl až jún – konkrétnu výšku príspevku oznámi tréner vždy vopred (na začiatku mesiaca) v závislosti od možností využitia telocvične pre COVID-19 obmedzenia; pri pokračovaní v online tréningoch zostane príspevok nezmenený.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci, okrem februára, kedy je splatnosť 8.2.2021. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy budú zamerané na prípravné spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov po návrate do telocvične.

*** Športovci, ktorí začnú pre aktuálnu epidemiologickú situáciu s tréningami online, budú v budúcnosti
pri obsadzovaní voľných kapacít v telocvični uprednostnení.

Kapacity sú obmedzené, preto prihlasovanie odporúčame zrealizovať čo najskôr!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu