Prihláška

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, piatok od 17.00 – 18.00 hod.

Vek:                     deti od 4 do 6 r. (1. kategória)

Miesto:               špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevku na náklady športovej činnosti: 26 Eur/mesiac na obdobie do júna 2021.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý príspevok uhrádzate

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, cvičenie je určené pre deti a mládež (chapcov aj dievčatá) a je zamerané na rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rovnováhy a priestorovej orientácie. Súčasťou tréningového procesu sú aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov. Gymnastika je základom pre všetky športy.

Vzhľadom na aktuálne nariadenia o počte cvičiacich v telocvični máme momentálne obmedzenú kapacitu.

V prípade vypísania prihlášky sa Vaše dieťa dostane do poradia na čakacej listine a hneď ako sa nám uvoľní miesto, alebo bude umožnené cvičiť v telocvični vo väčšom počte, budeme Vás kontaktovať.

Čas konania tréningu, ktorý je uvedený v prihláške, sa môže zmeniť podľa toho, v ktorej skupine sa nám uvoľní voľné miesto!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, piatok od 18.00 – 19.00 hod.

Vek:                     deti od 7 do 10 r. (2. kategória)

Miesto:               špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevku na náklady športovej činnosti: 26 Eur/mesiac na obdobie do júna 2021.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý príspevok uhrádzate

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, cvičenie je určené pre deti a mládež (chapcov aj dievčatá) a je zamerané na rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rovnováhy a priestorovej orientácie. Súčasťou tréningového procesu sú aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov. Gymnastika je základom pre všetky športy.

Vzhľadom na aktuálne nariadenia o počte cvičiacich v telocvični máme momentálne obmedzenú kapacitu.

V prípade vypísania prihlášky sa Vaše dieťa dostane do poradia na čakacej listine a hneď ako sa nám uvoľní miesto, alebo bude umožnené cvičiť v telocvični vo väčšom počte, budeme Vás kontaktovať.

Čas konania tréningu, ktorý je uvedený v prihláške, sa môže zmeniť podľa toho, v ktorej skupine sa nám uvoľní voľné miesto!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, streda od 18.00 – 19.00 hod.

Vek:                      mládež od 11 do 18 r. (3. kategória)

Miesto:               špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevku na náklady športovej činnosti: 26 Eur/mesiac na obdobie do júna 2021.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý príspevok uhrádzate

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, cvičenie je určené pre deti a mládež (chapcov aj dievčatá) a je zamerané na rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rovnováhy a priestorovej orientácie. Súčasťou tréningového procesu sú aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov. Gymnastika je základom pre všetky športy.

Vzhľadom na aktuálne nariadenia o počte cvičiacich v telocvični máme momentálne obmedzenú kapacitu.

V prípade vypísania prihlášky sa Vaše dieťa dostane do poradia na čakacej listine a hneď ako sa nám uvoľní miesto, alebo bude umožnené cvičiť v telocvični vo väčšom počte, budeme Vás kontaktovať.

Čas konania tréningu, ktorý je uvedený v prihláške, sa môže zmeniť podľa toho, v ktorej skupine sa nám uvoľní voľné miesto!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ!

Vážení členovia,

na základe opatrení, nariadení vlády SR a správcu špecializovanej gymnastickej telocvične POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ! Celá vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, o pokračovaní v tréningovej činnosti Vás budeme priebežne informovať. Všetky aktuálne informácie sú uvedené na našej web stránke: www.gafzilina.sk , prípadne FB stránke: Gymnastika a fitness Žilina. Viac o tejto dôležitej informácii sa dozviete v článku SOŠV

Prajeme Vám veľa zdravia!

Gymnastika a fitness Žilina, o.z.
info@gafzilina.sk