Dobrý deň,

krúžky začínajú v týždni od 14.01.2019. (Príklad: vaše dieťa je prihlásené v utorok o 17:10 hod, tzn., že prvý tréning má dňa 15.01.2019 o 17:10 hod.)

PRIHLÁŠKA

Zákonným zástupcom bude odovzdaná pred 1. tréningom prihláška na krúžok, prosím o jej vyplnenie a odovzdanie trénerkám pred začatím krúžku. Odovzdáme ju len zapísaným členom v zozname. Členovia, ktorí sa na poslednej hodine tréningu v r. 2018 zapísali, sú automaticky v zozname. Podklady k platbe sú uvedené v prihláške. Info: pre členov z r. 2018: IBAN je nezmenený.

TRVANIE KRÚŽKU

Krúžky sú kvartálne, tzn. na obdobie 3 mesiacov. V tomto prípade od mesiaca január do marca 2019. Presný termín je uvedený v prihláške. V členskom príspevku nie sú zahrnuté tréningy počas sviatkov a prázdnin – v tomto období tréningy nie sú

PLATBA

Výška členského príspevku je uvedená v prihláške, prosíme Vás o úhradu do 2. hodiny. Sme otvorení aj dohode, v prípade nedostatku finančných prostriedkov kontaktujte pani predsedkyňu, s ktorou si dohodnete výnimočný termín splatnosti. ZĽAVA: v prípade 2 súrodencov – zo súčtu členských príspevkov -10%, v prípade 3 súrodencov – zo súčtu členských príspevkov – 20%.

VHODNÉ OBLEČENIE + PITNÝ REŽIM

Dievčatá: legíny, tričko Chlapci: tepláky, kraťasy, tričko VLÁSKY – v prípade, že ma dieťa dlhšie vlasy je nevyhnutné aby ich malo zopnuté. Vodu prosím odkladať v priestoroch chodby , na poličke – miesto pre tento účel vyhradené. Zákaz konzumácie jedla a pitia v priestoroch gymnastickej telocvične!

ÚČASŤ RODIČOV NA TRÉNINGU

Z dôvodu bezpečnosti pri cvičení je zakázaná prítomnosť rodičov na tréningu. Dieťa nie je koncentrované, hľadá neustály očný kontakt s rodičom. Posledný tréning je ukážkový – otvorená hodina, na ktorú Vás srdečne všetkých pozývame :-). V prípade ak je dieťa nováčikom a chcete mať predstavu o tréningovom procese, je možné aby ste zostali na 1. hodine tréningu.

PRÍCHOD

Prosíme všetkých členov aby prichádzali najskôr 10 minút pred začatím tréningu. Obuv detí prosím odkladať do poličiek na to určených. Nakoľko je zimné obdobie predídeme tak spoločne tomu, aby detičky chodili po mokrej chodbe – ĎAKUJEME :-).

PROSÍME VÁS O TRPEZLIVOSŤ – PRVÁ HODINA JE VŽDY NÁROČNÁ, ČO SA ORGANIZÁCIE TÝKA

GAF Tím