– Oblečenie + obuv: Vhodné oblečenie pre dievčatá: elastické nohavice /legíny/, tričko.

Vhodné oblečenie pre chlapcov: krátke nohavice /kraťasy/, príp. tepláky,
tričko
Obuv: ponožky, príp. gymnastické cvičky, nie je potrebná špeciálna obuv

– Každý športovec sa riadi pokynmi trénera, ktoré striktne dodržiava na hodine tréningu. Občianske
združenie ani tréner nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek zdravotné problémy
športovca, ktoré mu vznikli nerešpektovaním týchto pravidiel. Ak má niekto zdravotné problémy,
je povinný bez váhania upozorniť trénera. Údaje o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa vyplní
rodič v prihláške.
– Po príchode do budovy školy sa dieťa prezlečie v šatni. Za cenné veci uschované v šatni
nezodpovedáme. Nie je vhodné nosiť cenné veci na hodiny tréningu (napr. mobilný telefón,
tablet, šperky, atď. …)
– V priestoroch gymnastickej telocvične platí zákaz konzumácie jedla a nápojov. V priestoroch
chodby je vyhradená polica na odkladanie fliaš s vodou.
– Z dôvodu väčšej sústredenosti detí prístup rodičov na tréning nie je povolený. Posledná hodina
tréningu je otvorená.
– V prípade ak má dieťa dlhšie vlasy, je nevyhnutné aby ich malo pevne zopnuté!
– Po skončení tréningu o.z. Gymnastika a fitness Žilina za dieťa nezodpovedá.