Zo srdca ĎAKUJEME za podporu a spoluprácu v roku 2018!

Ďakujeme všetkým členom, rodičom, ŽSK, mestu Žilina – p. primátorovi, poslancom mestského zastupiteľstva, p. riaditeľke ZŠ Karpatská, ZŠ Rosina, p. riaditeľovi ZŠ Višňové a MŠ Včielka, všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, trénerom, rozhodkyniam – ďakujeme všetkým!

Ďakujeme deťom za úspešnú reprezentáciu klubu, mesta Žilina a reprezentáciu SR – sme na vás pyšní!

Prajeme Vám šťastný, pokojný NOVÝ ROK 2019 a našim športovcom želáme veľa úspechov v nasledujúcej sezóne.

Tím GaF Žilina.