Zo srdca ĎAKUJEME za podporu a spoluprácu v roku 2018!

Ďakujeme všetkým členom, rodičom, ŽSK, mestu Žilina – p. primátorovi, poslancom mestského zastupiteľstva, p. riaditeľke ZŠ Karpatská, ZŠ Rosina, p. riaditeľovi ZŠ Višňové a MŠ Včielka, všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, trénerom, rozhodkyniam – ďakujeme všetkým!

Ďakujeme deťom za úspešnú reprezentáciu klubu, mesta Žilina a reprezentáciu SR – sme na vás pyšní!

Prajeme Vám šťastný, pokojný NOVÝ ROK 2019 a našim športovcom želáme veľa úspechov v nasledujúcej sezóne.

Tím GaF Žilina.

Všetky tréningy sekcie gymnastiky pre všetkých budú dočasne zrušené do odvolania !

Vážení členovia,
po porade s vedením občianskeho združenia Gymnastika a fitness Žilina, a v nadväznosti na preventívne opatrenia prijímané štátnymi orgánmi a inštitúciami, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že všetky tréningy sekcie gymnastiky pre všetkých budú dočasne zrušené do odvolania. S účinnosťou od 09.03.2020 (t.j. dnes).
Tréningovú činnosť prerušujeme z dôvodu prevencie. Náhradné hodiny tréningov budú prebiehať po opätovnom obnovení tréningovej činnosti. V prípade ak táto alternatíva zákonným zástupcom nevyhovuje, prosím o doručenie písomného vyjadrenia na e-mail info@gafzilina.sk, radi sa Vám k predmetnej veci vyjadríme a prekonzultujeme náhradné hodiny.
Členovia sekcie športová gymnastika ženy, fitnes a športový tanec sa riadia pokynmi trénerov.
Zároveň týmto vyzývame všetkých zákonných zástupcov a členov k zodpovednému dodržiavaniu zásad prevencie pred nákazou. Prosím buďte svojím správaním zodpovední aj voči ostatným rodičom a deťom / rodinám.
Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Gymnastika a fitnes Žilina