Vážení členovia, podporovatelia klubu Gymnastika a fitness Žilina ♥️,
 
podobne ako v predchádzajúcich rokoch, by som Vám chcela i tento rok poďakovať v mene klubu.
⭐Ďakujem všetkým členom za zodpovedný prístup k tréningom, v čase, kedy epidemiologická situácia, v Slovenskej republike významným spôsobom ovplyvnila naše športové, ale i súkromné životy.
Uplynulý rok bol v histórii nášho klubu neštandardný, najsmutnejším okamihom bolo, keď sa zatvorili pre nás/vás priestory špecializovanej gymnatickej telocvične. Museli sme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme boli schopní pokračovať v príprave pretekárov a pretekárok. Ešte raz zo srdca ďakujem trénerom, členom za zodpovedný a trpezlivý prístup k online a individuálnym tréningom počas tejto, aj pre nás náročnej situácie! Veríme, že sa čoskoro vrátime do normálneho tréningového procesu a bude vám umožnené trénovať na gymnastickom náradí.
⭐Ďakujem za podporu v roku 2020 mestu Žilina, Slovenská gymnastická federácia a Slovenskej asociácií fitnes, kulturistiky a silového trojboja.
⭐ Ďakujeme za pomoc, podporu zákonným zástupcom členov.
⭐Ďakujem za korektnú spoluprácu pani riaditeľke ZŠ Karpatská v Žiline a pánom riaditeľom ZŠ Rosina a Višňové.
⭐Ďakujem všetkým členom za reprezentáciu klubu, všetkým trénerkám a trénerom za prípravu pretekárok a pretekárov, taktiež pani rozhodkyniam za ich čas strávený na súťažiach.
 
V novom roku 2021 Vám prajem v mene o.z. Gymnastika a fitness Žilina veľa zdravia, šťastia, úspechov, ako v osobnom, tak aj v športovom a pracovnom živote ?♥️!
Rovnako, zo srdca prajem v roku 2021 všetko dobré, pokoj na duši, v srdci a veľa zdravia aj našim neprajníkom! Ešte raz veľké ĎAKUJEM VŠETKÝM VÁM, KTORÍ SA SPOLUPODIEĽATE NA ROZVOJI ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY A FITNES V ŽILINE. SPOLOČNÝMI SILAMI VŠETKO PREKONÁME.
♥️?!
 
Ing. Soňa Danajová
Predseda Gymnastika a fitness Žilina