Kontaktné údaje

Gymnastika a fitness Žilina

Dolná Trnovská 694/160, 010 01 Žilina

+421 908 645 825

IČO: 50372700

DIČ: 2120343863

Bankové spojenie

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Predseda OZ: Ing. Soňa Danajová

Napište nam