Kontaktné údaje

Gymnastika a fitness Žilina

Revolučná 870/2, 010 01 Žilina

+421 911 059 009

IČO: 50372700

DIČ: 2120343863

Bankové spojenie

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Predseda OZ: JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Napište nam