Gymnastika pre všetkých

Gymnastika pre všetkých tvorí pohybový základ, ktorý je prístupný všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam. Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii. Cieľom gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti. Ide zväčša o nesúťažné prezentácie vo forme skupinových vystúpení – pohybových skladieb. Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni ( kategória C), súťaže Teamgym, gymnastický štvorboj na základných školách a podobne.