Fitness

Fitness je cvičenie, ktorého cieľom je zvýšiť telesnú kondíciu, fyzickú zdatnosť, zlepšenie držania tela a komplexné upevnenie zdravia. Celkovo má pozitívny vplyv na fyzické, ale aj psychické zdravie človeka. Kto chce správne rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a aj duševnú pohodu bude u nás cvičiť pod dohľadom špecializovaných trénerov hlavne využitím váhy svojho tela, pričom sa predpokladajú zvládnuté silové, skokové a akrobatické prvky z gymnastiky. Zúčastňujeme sa na národných a aj medzinárodných súťažiach vo fitnes, kde sa prezentuje celková telesná kondícia prostredníctvom zostavy na hudbu a pózovania.