Ciele a činnosť

Cieľavedomou a systematickou činnosťou združenia je vytvárať priestor pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na pohybovú aktivitu – športová gymnastika, fitness detí a mládeže, všestranná pohybová príprava, gymteam, športový tanec, akrobatický rock-roll, mažoretky, kalanetika, športový aerobik, cvičenie rodičov s deťmi, kondičná kulturistika, trampolína, letná škola gymnastiky a fitness, gymnastika pre seniorov, gymnastika pre tehotné, zdravotná a regeneračná gymnastika, gymnastika pre všetkých, pohybovo – jazykové pobyty, workout – cvičenie na náradí v prírode, gymnastické prímestské tábory.