Zo srdca ĎAKUJEME všetkým priaznivcom za poukázanie 2%, príp. 3% z daní pre o.z. Gymnastika a fitness Žilina v roku 2018. Tieto prostriedky budú využité na skvalitnenie tréningového procesu detí a mládeže.

S vďakou

Ing. Soňa DanajováPredseda o.z. Gymnastika a fitness Žilina