2% Dane

Zo srdca ĎAKUJEME všetkým priaznivcom za poukázanie 2%, príp. 3% z daní pre o.z. Gymnastika a fitness Žilina. Tieto prostriedky budú využité na skvalitnenie tréningového a súťažného procesu členov.

Údaje o nás:
Názov: Gymnastika a fitness Žilina (v skratke GaF)
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50372700
Sídlo: Revolučná 870/2, 010 01 Žilina
Bankový účet: SK4083300000002701964346
S vďakou
Ing. Soňa Danajová
Podpredseda o.z. Gymnastika a fitness Žilina
Tlačivá vo formáte PDF na stiahnutie:
pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - editovateľné

pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - editovateľné

pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - predvyplnené