Zo srdca ĎAKUJEME všetkým priaznivcom za poukázanie 2%, príp. 3% z daní pre o.z. Gymnastika a fitness Žilina. Tieto prostriedky budú využité na skvalitnenie tréningového a súťažného procesu členov.

Údaje o nás:
             Názov: Gymnastika a fitness Žilina (v skratke GaF)
Právna forma: Občianske združenie
                  IČO: 50372700
               Sídlo: Dolná Trnovská 694/160, 010 01 Žilina
Bankový účet: SK3383300000002401068726, Fio banka a.s
 

S vďakou

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Predseda o.z. Gymnastika a fitness Žilina

 

POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ!

Vážení členovia,

na základe opatrení, nariadení vlády SR a správcu špecializovanej gymnastickej telocvične POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ! Celá vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, o pokračovaní v tréningovej činnosti Vás budeme priebežne informovať. Všetky aktuálne informácie sú uvedené na našej web stránke: www.gafzilina.sk , prípadne FB stránke: Gymnastika a fitness Žilina. Viac o tejto dôležitej informácii sa dozviete v článku SOŠV

Prajeme Vám veľa zdravia!

Gymnastika a fitness Žilina, o.z.
info@gafzilina.sk