Ciele a činnosť
Cieľavedomou a systematickou činnosťou združenia je vytvárať priestor pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na pohybovú aktivitu – športová gymnastika, fitness detí a mládeže, všestranná pohybová príprava, gymteam…
Ciele a činnosť
Cieľavedomou a systematickou činnosťou združenia je vytvárať priestor pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na pohybovú aktivitu – športová gymnastika, fitness detí a mládeže, všestranná pohybová príprava, gymteam…

ODBORNÁ PRÍPRAVA

VÝCHOVA A ROZVOJ

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY

Náš tím