“Začiatkom všetkých úspechov je túžba. Pamätajte si to! Slabá túžba prinesie slabé výsledky, tak ako malý ohník vydá málo tepla.”– Napoleon Hill

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY

Športová gymnastika vznikla z náraďového telocviku. Bola založená v roku 1881.
Je jedným z najstarších olympijských športov. Prvýkrát bola zaradená do OH v roku 1928.

Viac

GYMNASTIKA PRE VŠETKÝCH

Tvorí pohybový základ prístupný všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam.
Integruje športovcov a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu

Viac

FITNES

Cieľom fitnesu je zlepšovať celkovú zdatnosť, všeobecnú telesnú kondíciu, podporovať správne držanie tela, rozvoj sily a to všetko za podmienok zachovania zdravia.

Viac

INÉ ČINNOSTI

Naše združenie sa zapája do rôznych podporných aktivít na rozvoj športového povedomia detí a mládeže. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Viac

Čo ponúkame?

Odborná príprava

Prinášame inovatívne postupy, riešenia a aktivity s cieľom rozširovať moderný náhľad a prístup v oblasti športu

Výchova a rozvoj

Rozširujeme všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky svojich zverencov

Športové výsledky

Na dennej báze pracujeme so zverencami v prípravke s cieľom napomáhať im v dosahovaní čo najlepších výsledkov

POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ!

Vážení členovia,

na základe opatrení, nariadení vlády SR a správcu špecializovanej gymnastickej telocvične POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ! Celá vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, o pokračovaní v tréningovej činnosti Vás budeme priebežne informovať. Všetky aktuálne informácie sú uvedené na našej web stránke: www.gafzilina.sk , prípadne FB stránke: Gymnastika a fitness Žilina. Viac o tejto dôležitej informácii sa dozviete v článku SOŠV

Prajeme Vám veľa zdravia!

Gymnastika a fitness Žilina, o.z.
info@gafzilina.sk