O nás

Cieľavedomou a systematickou činnosťou združenia je vytvárať priestor pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na pohybovú aktivitu – športová gymnastika, fitness detí a mládeže, všestranná pohybová príprava, gymteam, športový tanec, akrobatický rock-roll, mažoretky, kalanetika, športový aerobik, cvičenie rodičov s deťmi, kondičná kulturistika, trampolína, letná škola gymnastiky a fitness, gymnastika pre seniorov, gymnastika pre tehotné, zdravotná a regeneračná gymnastika, gymnastika pre všetkých, pohybovo – jazykové pobyty, workout – cvičenie na náradí v prírode, gymnastické prímestské tábory.

Oznamy

OZNAM
“Začiatkom všetkých úspechov je túžba. Pamätajte si to! Slabá túžba prinesie slabé výsledky, tak ako malý ohník vydá málo tepla.”– Napoleon Hill

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY

Športová gymnastika vznikla z náraďového telocviku. Bola založená v roku 1881. Je jedným z najstarších olympijských športov. Prvýkrát bola zaradená do OH v roku 1928.

Viac

GYMNASTIKA PRE VŠETKÝCH

Tvorí pohybový základ prístupný všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam. Integruje športovcov a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu

Viac

FITNES

Cieľom fitnesu je zlepšovať celkovú zdatnosť, všeobecnú telesnú kondíciu, podporovať správne držanie tela, rozvoj sily a to všetko za podmienok zachovania zdravia.

Viac

ŠPORTOVÝ TANEC

Spoločenský tanec už dlhú dobu zdaleka nie je iba zábava na plesy. Je to šport, ktorý bol v roku 1997 uznaný Medzinárodným olympíjskym výborom.

Viac

Čo ponúkame?

Odborná príprava

Prinášame inovatívne postupy, riešenia a aktivity s cieľom rozširovať moderný náhľad a prístup v oblasti športu

Výchova a rozvoj

Rozširujeme všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky svojich zverencov

Športové výsledky

Na dennej báze pracujeme so zverencami v prípravke s cieľom napomáhať im v dosahovaní čo najlepších výsledkov

Podporujú nás

Všetky tréningy sekcie gymnastiky pre všetkých budú dočasne zrušené do odvolania !

Vážení členovia,
po porade s vedením občianskeho združenia Gymnastika a fitness Žilina, a v nadväznosti na preventívne opatrenia prijímané štátnymi orgánmi a inštitúciami, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že všetky tréningy sekcie gymnastiky pre všetkých budú dočasne zrušené do odvolania. S účinnosťou od 09.03.2020 (t.j. dnes).
Tréningovú činnosť prerušujeme z dôvodu prevencie. Náhradné hodiny tréningov budú prebiehať po opätovnom obnovení tréningovej činnosti. V prípade ak táto alternatíva zákonným zástupcom nevyhovuje, prosím o doručenie písomného vyjadrenia na e-mail info@gafzilina.sk, radi sa Vám k predmetnej veci vyjadríme a prekonzultujeme náhradné hodiny.
Členovia sekcie športová gymnastika ženy, fitnes a športový tanec sa riadia pokynmi trénerov.
Zároveň týmto vyzývame všetkých zákonných zástupcov a členov k zodpovednému dodržiavaniu zásad prevencie pred nákazou. Prosím buďte svojím správaním zodpovední aj voči ostatným rodičom a deťom / rodinám.
Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Gymnastika a fitnes Žilina